Komunikat startowy

Komunikat Startowy

 

1. Zespół Organizacyjny

Tomasz Wiktorzak ? kierownik zawodów, budowniczy tras, sędzia główny, tel. +48 602 268 966

Bogusław Chyła ? obsługa techniczna zawodów

Inni pracownicy GOK Główczyce

2. Termin i miejsce zawodów

31 sierpnia 2013 roku, Hala Sportowa w Główczycach, ul. Skórzyńska, teren Gminy Główczyce i Pobrzeża Słowińskiego

 

3. Baza i biuro zawodów

Hala Sportowa w Główczycach

 

4. Forma rozgrywania zawodów

Trasa TP13 - indywidualna (dopuszczalne są zespoły 4 osobowe jako 1 team)

Trasa TP35 - indywidualna

Obie trasy pokonywane są w formule scorelauf ? czyli zaliczanie punktów kontrolnych w dowolnej kolejności.

 

5.Program zawodów

30 sierpnia 2013

18:00 ? Przyjmowanie uczestników w bazie rajdu

31 sierpnia 2013

06:30 - Przyjmowanie uczestników, praca sekretariatu rajdu

08:30 - Odprawa techniczna

09:00 - Start wszystkich tras TP13, TP35

14:00 - Zamknięcie mety TP13

15:30 - Zakończenie i wręczenie nagród Trasy TP 13

19:00 - Zamknięcie mety trasy TP 35

19:30 - Zakończenie i wręczenie nagród trasy TP35

20:00 - Zakończenie Rajdu

20:30 - Ognisko dla uczestników rajdu.

Istnieje możliwość przenocowania z soboty na niedzielę w bazie rajdu.

 

6. Zgłoszenia

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.gok-glowczyce.pl w zakładce Rajd Terenowy oraz poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej w biurze zawodów wraz z przedstawieniem dowodu wpłaty.

7. Świadczenia startowe

 • posiłek regeneracyjny po rajdzie

 • komplet kolorowych map i materiałów startowych,

 • nocleg w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę)

 • szatnie, toalety i prysznice w Bazie Zawodów,

 • wrzątek do celów spożywczych,

 8. Postanowienia końcowe

 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę,

 • uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,

 • zabrania się korzystania z innych środków lokomocji niż przewidziane w regulaminie Zawodów,

 • uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo do świadczeń,

 • na terenie Bazy Zawodów obowiązkowo poruszamy się w obuwiu zmiennym, o jasnej podeszwie,

 • za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,

 • obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.,

 • ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatorów,